CONTACT

SC Infoclick SA
53 Bd. Dacia, ap. 12, 3rd floor, district 1, 010406, Bucharest, Romania,

Tel/Fax: +4021 2312446
E: info@infoclick.com.ro

 • Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Infoclick S.A., societate pe actiuni infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12758/2008, cod unic de inregistrare 24232865, numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal 11611, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate de catre operatorii de telefonie mobila si fixa din Romania despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este: punerea la dispozitia publicului a unui serviciu de informatii privind abonatii si al unui registru al abonatilor. Precizam ca in registrul abonatilor vor intra urmatoarele categorii de date: numele, prenumele, domiciliul, numarul de telefon, numarul de fax.

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces (dreptul de a obtine de la Infoclick, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre cea din urma);
  2. Dreptul de interventie (dreptul de a obtine de la Infoclick rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte);
  3. Dreptul de opozitie (dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de o situatie particulara, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari);
  4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dvs. ori reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta dvs., adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs., precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul dvs. ori alte asemenea aspecte);
  5. Dreptul de a va adresa justitiei.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la info@infoclick.com.ro. Pentru a putea fi operata cu succes o astfel de cerere, este obligatorie mentionarea denumirii operatorului la a carui retea sunteti abonat.
 • infoclick